Studieuppehåll och studieavbrott

För dig som är antagen och registrerad på program

Studieuppehåll

Det finns ingen formell tidsgräns för hur länge du kan ha studieuppehåll, men du bör tänka på att kurser och program kan ändra innehåll och struktur under tiden du har studieuppehåll.

Studieuppehåll medges ej under första terminen på programmet.

Du måste ansöka om studieuppehåll senast 15 juni inför höstterminen alternativt 15 december inför vårterminen.

Om du avbryter studierna på programmet utan att ha anmält studieuppehåll, har du endast möjlighet att återkomma till studierna på programmet under förutsättning att det då finns ledig utbildningsplats tillgänglig.

Du ansöker om uppehåll ett studieår i taget. Ett undantag är Ekonomie kandidatprogram där du kan ha uppehåll under en termin.

Ansökan om studieuppehåll

Fyll i blanketten eller respektive mailmall för att ansöka om studieuppehåll.

Ansökan via mail

Ladda ner mailmallen via länkarna nedan, fyll i och mejla till din koordinator/studievägledare.

Ansökan på blankett

Ladda ner blanketten om studieuppehåll och lämna till din koordinator/studievägledare.

Ansökningsblankett studieuppehåll (PDF)

Anmälan för att återuppta studierna

Ekonomie kandidatprogrammet
För att återkomma till studierna på Ekonomie kandidatprogrammet ska du anmäla dig till kurser för nästkommande termin på antagning.se senast 15 april för höstterminen och senast 15 oktober för vårterminen.

Övriga program
För att kunna återgå till studierna måste du anmäla dig senast den 1 oktober respektive 1 april terminen innan studierna ska återupptas. Anmälan görs direkt till din programkoordinator. Om återkomst är till den femte terminen måste du också göra dina val inför terminen. Kontrollera ditt programs utbildningsplan för att se vad som gäller.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier på programmet helt och hållet ska du anmäla studieavbrott.

Anmälan via mail

Ladda ner mailmallen via länkarna nedan, fyll i och mejla till din koordinator/studievägledare.

Anmälan på blankett

Ladda ner blanketten om studieavbrott och lämna till din koordinator/studievägledare.

Anmälningsblankett studieavbrott (PDF)

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare