Behandling av personuppgifter

guidelines om personuppgifter och Känsliga personuppgifter

Vad är personuppgifter och känsliga personuppgifter?

Personuppgifter definieras som: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (ofta kallad registrerad) som är i livet. Enklare uttryckt handlar det om upplysningar genom vilka personen direkt eller indirekt kan identifieras. Exempel på upplysningar som i regel fungerar som identifierare är: ett personnamn, ett foto, en adress, en e- postadress, ett person- eller samordningsnummer eller en lokaliseringsuppgift. Andra exempel är faktorer som är specifika för till exempel personens fysiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Känsliga personuppgifter definieras som: Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, behandling av genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person (det vill säga personuppgifter som erhålls genom digital behandling av till exempel foto, röst eller fingeravtryck som möjliggör eller bekräftar identifieringen av en fysisk person.), samt uppgifter om en fysisk persons, hälsa eller sexualliv eller sexuella läggning.

Riktlinjer

I våra riktlinjer nedan kan du läsa mer om när man får behandla personuppgifter, när behandling av personuppgifter i studentarbeten skall anses motiverat, att behandlingen av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande
principer som anges i GDPR och mer.

Hur behandlas personuppgifter vid Lunds universitet?

Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet