Anmälan till kurser inom program

Gemensamt för våra kandidatprogram är att du till den femte terminen själv måste söka kurs. Detta eftersom femte terminen består av valfria kurser. Detta görs via antagning.se.

Det är endast inom Ekonomie kandidatprogram som anmälan till ny termin måste göras via antagning.se på samtliga terminer.

Anmälningsanvisningar från Antagningsavdelningen

Även du som redan studerar på ett program, måste tacka ja till erbjuden plats på kurs inom programmet om du vill behålla din plats på kursen i de fall där ansökan gjorts via antagning.se.

Registrering

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på kursen. Registrering är en förutsättning för att få studiemedel från CSN.

Om du missar registreringen förlorar du din plats och den lämnas då till en reserv.

Läs mer om hur du registrerar dig på din utbildning

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare