Resultatintyg från Ladok

Dina kurser, studiereultat och andra uppgifter som exempelvis studieuppehåll och postadress registreras i Ladok, ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige. CSN kopplar upp sig mot Ladok när de ska kontrollera registrering på kurs och studieprestationer.

Skriv ut ett resultatintyg

Om du studerar vid Lunds universitet kan du själv logga in i Ladok för att se dina studieuppgifter. Du kan också skriva ut resultatintyg. Du som inte har kvar ditt Studentkonto hos Lunds universitet har fyra andra möjligheter att logga in på webbplatsen.

Läs mer om olika alternativ för att hämta ditt resultatintyg på lu.se

Behöver du istället ett manuellt intyg som skrivs under av en representant för Ekonomihögskolan, kan du vända dig till receptionen i EC1. Intygen kan hämtas på plats eller skickas via post. 

Kontakta receptionen i EC1