Regler och anvisningar

Som student finns det många praktiska detaljer att hålla koll på. Här har vi samlat information som gäller dig som student på Ekonomihögskolan.

Anmälan till kurser inom program

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på en kurs. Detta kan se lite olika ut beroende på vilket program du läser.

Läs mer om anmälan till kurser inom program

Betygssättning

Kurser vid Ekonomihögskolan betygssätts enligt den målrelaterade skalan A-U(F).

Läs mer om betygssättning

Studieavbrott och studieuppehåll

För dig som är antagen och registrerad på ett program.

Läs mer om studieavbrott och studieuppehåll

Studieintyg (Ladok)

Dina kurser, studiereultat och andra uppgifter som exempelvis studieuppehåll och postadress registreras i Ladok, ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige.

Hur du får ut ditt resultatintyg

Tenta och prov

Regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan.

Tillgodoräknande

Tillgodoräkning av tidigare studier på högskolenivå – när, var, hur?

Läs mer om tillgodoräknande

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare