Registrera dig på din utbildning

Introduktionsmöte och registrering

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på kursen. Registrering är en förutsättning för att få studiemedel från CSN.

Registrering är också ett sätt att tacka ja till sin plats. Om du missar registreringen förlorar du din plats och den lämnas då till en reserv.

Registrera dig

Du registrerar dig genom att logga in på Ladok. Där hittar du de kurser du är antagen till. Om du är ny student vid Lunds universitet måste du först aktivera ditt studentkonto.

Logga in i Ladok

Registreringen är öppen veckan innan terminsstart. Information om exakta datum fås i samband med att kallelse till introduktionsmöte skickas ut.

Att du förlorar tillgång till dina kursytor kan vara ett tecken på att du inte registrerat dig, då dessa stängs för ej registrerade studenter efter ett tag.

Kan du inte registrera dig?

Du måste vara antagen till kurs, eller uppflyttad inom ditt program för att registrera dig. Är du inte uppflyttad kan det bero på att du inte är behörig. Är du antagen med villkor måste villkoren uppfyllas innan det går att registrera sig.

Har du frågor kring din behörighet ska du kontakta studievägledare/programkoordinator för aktuell kurs.

Omregistrering på kurs

Omregistrering på kurs görs i de fall där du ännu inte är klar med en kurs. Det är inte ett måste men kan göras i de fall där du till exempel behöver studiemedel.

Meddela ditt namn och personnummer samt vilken kurs du vill omregistreras på. Glöm inte att du också måste be om att bli insläppt på den senaste kursvyn i Canvas så att du har tillgång till aktuell information gällande kursen.

IT-support och felanmälan

LU Servicedesk
servicedesk@lu.se
Telefon 046-222 90 00

Driftinformation
www.support.lu.se

Öppettider:
Måndag–fredag 08.00–17.00

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare