Ekonomihögskolans bibliotek

Studiemiljö

I biblioteket finns både enskilda läsplatser och grupparbetsplatser. Vi har en skrivare där du kan skriva ut eller kopiera.

Logga in med ditt studentkonto för att boka ett grupprum i biblioteket

I anslutning till biblioteket hittar du LUSEM Learning Hub, där det finns fler studieplatser och skrivare.

Kurslitteratur och böcker

På biblioteket hittar du alla kursböcker som är aktuella på Ekonomihögskolan. Det finns ett referensexemplar av varje kursbok och oftast några exemplar som kan lånas hem. Lånetiden är två veckor. En del av kursböckerna är även tillgängliga som e-bok.

Därutöver har vi omfattande tryckta och elektroniska samlingar med litteratur inom Ekonomihögskolans ämnen. 

Ämnesguider

Bibliotekets ämnesguider är en bra ingång när du till exempel ska söka efter material till din uppsats. I ämnesguiderna hittar du länkar till olika databaser, uppslagsverk, statistik, nyheter med mera.

Lässvårigheter

Har du dyslexi, synskada, rörelsehinder eller annat funktionshinder? Då är du välkommen till biblioteket för hjälp med anpassad kurslitteratur.

Behöver du hjälp?

Kanske behöver du tips på hur du söker efter material till din uppsats? Eller vet du inte vilken databas du ska välja? Boka tid med en bibliotekarie för vägledning - individuellt eller i grupp.