Program- och studievägledning

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Programkoordinatorn och studievägledaren i informatik ger dig allmän information om Systemvetenskapliga kandidatprogrammet och svarar på frågor kring din examen. Du kan även få hjälp med att planera din studieordning och få information om kurser i huvudområdet informatik. Hit kan du också vända dig då det uppkommit problem med studierna.

Telefon- och mottagningstider

Studieortsbyte?

Vi har inte direktbyten hit från program vid andra lärosäten utan du måste söka in på våra program som vanligt via antagning.se.

Har du läst tidigare vid något annat lärosäte, kan du eventuellt tillgodoräkna vissa kurser när du blivit antagen till ett program. Du kan få hjälp att bedöma vad du kan tillgodoräkna, genom att kontakta programkoordinatorn.