Programstruktur

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Programmet består av fem centrala kunskapsområden som berörs löpande under utbildningen:

  • design av informationssystem (IS) och verksamhet
  • verksamhet, organisation och IS
  • informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  • projektarbete för IS- och IKT-utveckling
  • systematiska undersökningar

Under utbildningen kommer du få praktisk erfarenhet av verktyg, teknologier och språk för design och implementation av informationssystem, till exempel affärssystem och beslutsstödsystem.

Du lär dig även om IT-arkitektur för till exempel design och hantering av verksamhetslogik, processer, databaser och regler.

Mer om kurserna

Termin 1

Introduktion till informationssystem, 30 hp

Efter termin ett ska du ha grundläggande kunskaper om teorier och metoder inom området informationssystem, samt grundläggande förmåga att självständigt och kritiskt delta i systemutveckling och utarbeta förslag till informations- och datasystem.

Termin 2

Informationssystem och verksamhet, 30 hp

Termin två ökar dina kunskaper och förståelse inom olika kunskapsområden som har avsevärd betydelse för IS-designerns framtida forskning och yrkesverksamhet. Dessa kunskapsområden är: Gruppdynamik och kommunikation, Organisation, verksamhet och IT, Projektledning samt IT-rätt.

Termin 3

Informationssystems- och verksamhetsutveckling, 30 hp

Terminen tre utgör fortsättning i verksamhets- och informationssystemdesign, med speciellt fokus på interaktionsdesign och organisations- och IS-kunskap. Speciellt viktigt är att du visar kunskap om och färdighet i hur verksamhetsutveckling och design av informationssystem kan integreras, samt visar kunskap om och förståelse för informationssäkerhet. Vidare fördjupar du dig i området systematiska undersökningar genom teori- och modellbildningar centrala för huvudområdet. Inom delen för presentation och kommunikation fokuserar du på engelska som språk i affärs- och verksamhetssammanhang.

Termin 4

IT-arkitektur och mjukvarusystem, 30 hp

Termin fyra ska öka dina kunskaper om och färdigheter i IKT (informations- och kommunikationsteknik). Under terminen genomgår du klasser och instanser av IKT, dator- och IKT-arkitektur, IT-säkerhet, samt kvalitetsmodeller och standarder för IKT. Du lär dig också grunderna i utveckling av programvara och införande och bruk av IS.

Termin 5

Valbar termin i Sverige eller utomlands, 30 hp

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan välja att fördjupa dig i systemvetenskapen eller bredda dig genom att läsa helt valfria ämnen. Det ges också möjlighet att ansöka till studier vid ett universitet utomlands och därefter inkludera dessa studier i din examen. Ekonomihögskolan har utbytesavtal med högt rankande universitet över hela världen och för alla lundaekonomer är utlandsstudierna vid våra partneruniversitet avgiftsfria.

Termin 6

Projektarbete och examensarbete, 30 hp

Terminen syftar till att du visar kunskaper och färdigheter i självständig IS-design och systematiskt undersökningsarbete. Under terminen bedriver du ett integrerat projektarbete i IS-design (15 hp), samt fördjupar dina kunskaper i systematiska undersökningar inom ramen för den avslutande kandidatuppsatsen (15 hp).