Ekonomie kandidatexamen

Fördelar för dig som programstudent

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp och utfärdas med något av följande huvudområden:

  • Företagsekonomi
  • Nationalekonomi

I det huvudområde som du valt ska du ha minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp. Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi. Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs samt 15 hp statistik, samt 30 hp valbara kurser.

Två vägar till examen

Fullföljer du dessa kriterier så finns det två alternativ för att ta ut en ekonomie kandidatexamen:

  1. Vara inskriven vid Ekonomie kandidatprogrammet. Notera att studenter som är inskrivna på programmet får möjlighet att söka till honours track och internships, samt har förtur till de kurser som ingår inom Ekonomie kandidatprogrammet.
  2. Bygga din egen utbildning via fristående kurser. Genom att välja att läsa fristående kurser kan du bygga din egen utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar.

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare