Arbetsmarknad och karriärmöjligheter

Ekonomie kandidatprogrammet

Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig.

Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil - den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Du kan arbeta med exempelvis:

 • Affärsutveckling
 • Ekonomistyrning
 • Finans
 • Kapitalinvestering
 • Management consulting
 • Marknadsföring
 • Organisationsutveckling
 • Personalutveckling
 • Redovisning och revision
 • Rekrytering och organisationsfrågor
 • Utredningsarbete 

Programmet är även en språngbräda för dig som vill starta och driva eget företag.

Prognoser över arbetsmarknaden

Ekonomutbildning leder till att 89% får jobb inom sex månader efter examen.

Ulrika Wallén, utredare vid Civilekonomerna

Ekonomer är efterfrågade, kanske mer än någonsin. Varannan student får jobb innan avslutad utbildning och hela nio av tio inom sex månader efter examen. Redan efter tre år har 87 % en fast anställning och var femte har lyckats bli chef. Civilekonomernas rapport "Civilekonomer tre år efter examen 2019", med svar från över tusen ekonomstudenter som examinerades 2015 ger en ljus bild av framtiden.

Läs rapporten "Ekonomer tre år efter examen 2019" på Civilekonomernas hemsida

Sammantaget är det för nyexaminerade ekonomer idag relativt lätt att få jobb. För mer erfarna ekonomer är det lätt att få jobb. Efter en lång och stadig uppgång av antalet examinerade ekonomer så vänder nu kurvan nedåt

SACO:s bedömning av yrket ekonom/civilekonom

Läs mer om SACO:s prognos om möjligheter och utmaningar för dagens ekonomer.

Läs mer SACO:s hemsida

God grund för vidare studier

En ekonomie kandidatexamen ger också behörighet till många olika utbildningar på avancerad nivå där du har möjlighet att specialisera dig ytterligare.

Efter den treåriga kandidatutbildningen finns det möjlighet att ytterligare spetsa din kompetens med en magister- eller masterutbildning. På Ekonomihögskolan erbjuder vi 13 skarpa magister- och masterprogram i en internationell miljö som både svenska och utländska studenter uppmuntras delta i. Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen.

Med en ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har du även goda möjligheter att läsa vidare på ett masterprogram inom det ekonomiska och samhällsvetenskapliga området vid andra universitet – i Sverige eller utomlands.