Programstruktur

Economy and society – kandidatprogram

Termin 1 Termin 2

The Rise of Europe and the Atlantic
Economy
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSE01

Microeconomic Theory with Applications (10 ECTS)
Syllabi NEKA61

Colonialism and Economic Change
in Africa, Asia and Latin America
 
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSEO2
Financial Economics (5 ECTS)
Syllabi NEKA63
Economic growth in Modern Europe,
North America and the OECD Club
 
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSE04
Demographic Challenges (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE05

The Global South:
Comparative Economic
Development since 1945
 (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE03

Skill Training 1: Statistics and Data
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSE06
Termin 3 Termin 4

Business and Society – a
Dynamic Perspective
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSE07

Regional Development and Growth
(7.5 ECTS)
Syllabi EOSE09

Skill Training 2: The Art of
Writing and Reporting
 (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE08
Global Sustainability (7.5 ECTS)
Syllabi EOSE10
Macroeconomic Theory and Economic Policy (10 ECTS)
Syllabi NEKA62
Elective course packages 15 ECTS (two courses of 7.5 ECTS each)
International Economics (5 ECTS)
Syllabi NEKA64
 
Termin 5 Termin 6
Valbar termin (30 ECTS):

Research Design, Methods and Data Collection (15 ECTS)
Syllabi EOSE11

  Kandidatuppsats (15 ECTS)
The Bachelor’s thesis is the crowning achievement of the Bachelor's in Economy and Society programme. You will demonstrate the knowledge and skills you obtained by writing an academic piece on a topic covered by the programme.

Programmets uppbyggnad

Termin 1

Programmets första termin fungerar som en allmän introduktion till ämnet ekonomi och samhälle. Du ges en bred introduktion till världens ekonomiska historia som spänner över både tid och rum och ger ett globalt långsiktigt perspektiv.

 • The Rise of Europe and the Atlantic Economy (7,5 hp)
 • Colonialism and Economic Change in Africa, Asia and Latin America (7,5 hp)
 • Economic growth in Modern Europe, North America and the OECD Club (7,5 hp)
 • The Global South: Comparative Economic
  Development since 1945 (7,5 hp)

Termin 2

Den andra terminen har en tydlig betoning på mikroekonomi. Här ges även en introduktion i mer praktiskt inriktade kunskaper inom statistik och informationshämtning.

 • Microeconomics (10 hp)
 • Financial Economics (5 hp)
 • Demographic Challenges (7,5 hp)
 • Skill Training 1: Statistics and Data (7,5 hp)

Termin 3

Termin tre kompletterar föregående termins betoning på mikroekonomi med makroekonomiska kurser i kombination med fortsatt träning i praktiska färdigheter, med betoning på skriven text.

 • Business and Society – a Dynamic Perspective (7,5 hp)
 • Skill Training 2: The Art of Writing and Reporting (7,5 hp)
 • Macroeconomics (10 hp)

 • International Economics (5 hp)

Termin 4

Termin fyra bygger vidare på en bred kunskapsgrund inom ekonomisk historia. Du får också en möjlighet att bredda dig ämnesmässigt när du väljer mellan ett antal kurspaket på 15 hp vardera (två kurser på 7.5 poäng vardera) på Ekonomihögskolan eller samhällsvetenskapliga fakulteten.

 • Regional Development and Growth (7,5 hp)
 • Global Sustainability (7,5 hp)
 • Två valbara kurser (15 hp totalt; 7,5 hp vardera). Du väljer mellan ett antal kurspaket som ges vid antingen Ekonomihögskolan eller Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Termin 5

Under termin fem så väljer du kurser efter dina egna intressen. Du kan välja att plugga utomlands – Ekonomihögskolan har ett mycket stort utbud av samarbeten med högt rankade internationella universitet över hela världen – och du kan åka till dessa universitet som utbytesstudent utan att betala några studieavgifter. Om du hellre vill prova på praktik (internship) så går det också bra. Självklart kan du också välja att läsa kurser i ekonomi, samhällsvetenskap eller något helt annat inom Lunds universitets stora utbud. 

Fristående kurser (30 hp):

Termin 6

Den sista och avslutande terminen har tydligt fokus på forskning. Terminen inleds med en fördjupningskurs i metod och avslutas med en kandidatuppsats.

 • Research Design, Methods and Data Collection (15 hp)
 • Kandidatuppsats (15 hp)

Kontakta en nuvarande student

Skriv på engelska.