Magister- och masterprogram

Uppåt och vidare i din utveckling

För dig som redan har en akademisk examen erbjuder Ekonomihögskolan flera magister- och masterprogram i en internationell och stimulerande miljö. Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen.

Våra magister- och masterprogram

Vi erbjuder 13 populära magister- och masterprogram. Magisterprogrammen omfattar ett års studier medan masterprogrammen omfattar två års studier. Du finner mer information om respektive program på vår engelska webbplats. Läs noga igenom förkunskapskraven och behörigheterna för de olika programmen.

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Handelsrätt

Informatik/systemvetenskap

Nationalekonomi

Ansökan till program med start HT-24 är öppen!

Ansökningsperiod: 16 oktober 2023 - 15 januari 2024. 

Läs mer om hur du anmäler dig till våra magister- och masterprogram