Statistik

Ekonomihögskolans ämnesområden

Varje dag stöter vi på uppgifter som bygger på statistik. Väljarundersökningar, arbetslöshetsundersökningar, konsumtionsundersökningar och mycket annat. För att göra en kritisk analys av olika påståenden krävs kunskaper i datainsamling, dataanalys och vilka slutsatser man kan dra av dem.

Dagligen kan vi se uppgifter från massmedia som bygger på statistik. Väljarundersökningar, arbetslöshets­undersökningar, konsumtionsundersökningar och mycket annat.

För att göra en kritisk analys av olika påståenden krävs kunskaper i datainsamling, dataanalys och vilka slutsatser man kan dra av dem. Som beslutsunderlag är statistik ovärderlig för såväl samhällsplanerare och politiska beslutsfattare som för företag och organisationer inom den privata sektorn.

Statistiker är betydelsefulla och efterfrågade på arbetsmarknaden. En statistiker kan arbeta med allt från läkemedelsutveckling, marknadsanalyser och riskvärdering i banker, försäkringsbolag och telekombranschen till sökmotorförbättringar och övervakningsanalyser.

Som student har du nytta av kunskaper i statistik när du läser andra ämnen, bland annat vid uppsatsarbeten.

Sök bland program och kurser på lu.se