Nationalekonomi

Ekonomihögskolans ämnesområden

Kunskaper i nationalekonomi behövs för att utreda och göra prognoser av hur samhällsekonomin utvecklas och hjälpa oss att förstå konsekvenserna av ekonomiska och politiska händelser och beslut.

Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin fungerar. Utifrån individers, företags och politikers beslut analyseras många olika sorters samhällsfrågor. Några exempel är globalisering, tillväxt, fattigdom, inkomstfördelning, den offentliga sektorn, ekonomisk politik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarkna­den samt sjukvårdssektorn.

Kunskaper i nationalekono­mi behövs för att utreda och göra prognoser av hur sam­hällsekonomin utvecklas och hjälper oss att förstå konsekvenserna av ekonomiska och politiska händelser och beslut.

Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och jobbar inom privat näringsliv, exempelvis bank- och finansvärlden, samt statliga myndigheter som till exempel departement, Kommerskollegium, Riksbanken, SCB och Sida. Andra arbetsplatser är kommuner och landsting, branschorganisationer, massmedia samt i internationella organ som EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken.

Sök bland program och kurser på lu.se