Informatik

Ekonomihögskolans ämnesområden

Informatik används inom alla företag och organisationer som tar stöd av IT. Hela samhället genomsyras av olika informationssystem och de är helt centrala för organisationers data- och informationshantering.

Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, kollar på videoklipp från Youtube eller använder andra sociala medier. I utbildningen fokurserar vi främst på affärssystem, dvs informationssystem som hanterar exempelvis ekonomi, löner, inköp och lager.

Informatik är ett designämne i gränslandet mellan teknikvetenskap och andra samhällsvetenskaper. Informatik handlar om att förstå, tolka, analysera, utforma och tillverka IT-stöd för verksamheter.

Yrket passar dig som vill utvecklas, jobba i projekt och samarbeta med många olika typer av människor. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som systemutvecklare, IT-arkitekt, applikationskonsult, BI-konsult eller business analyst för att nämna några exempel.

Fristående studier i informatik

För att ta ut en Filosofie kandidatexamen med informatik som huvudämne krävs att du läser 180 hp varav 90 hp informatik - grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurser (enligt nedan) - och 90 hp i valfria kurser - i informatik eller andra ämnen.

Studera fristående

Kurser i informatik

Sök bland program och kurser på lu.se

Grundkurs (ges hösttermin)

SYSA21, Introduktion till informationssystem

Fortsättningskurs (ges hösttermin)

SYSB13, IS- och verksamhetsutveckling 

Kandidatkurser (ges vårtermin)

INFC40, Information Systems Security

INFC70, Information Systems Management and Strategy

SYSK16, Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen

Kontakt

Viktoria Svenby
Studievägledare

studievagledare@ics.lu.se
Tel: 046-222 80 25