Företagsekonomi

Ekonomihögskolans ämnesområden

Företagsekonomi är ett populärt ämne i ständig utveckling. Som företagsekonom får du god kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar internt och som en del av samhället.

Utbildningen i företagsekonomi förbereder för en mängd olika arbetsuppgifter och roller i både företag, organisationer och förvaltningar. Ämnet ger kunskap om och förståelse för hur företag och andra organisationer fungerar internt och som en del av samhället.

De inledande 30 hp utgörs av en bred företagsekonomisk introduktion. Därefter följer delkurser inom organisation, marknadsföring, finansiell planering och ekonomisk analys, extern redovisning och rapportering samt företagsekonomisk metod.

På högre nivå finns fördjupningsområdena redovisning, strategi, finansiering, marknadsföring, organisation samt entreprenörskap.

Sök bland program och kurser på lu.se