Ekonomisk historia

Ekonomihögskolans ämnesområden

Hur hänger de ihop – människor, hushåll, företag, marknader, offentliga organisationer och olika intresse­grupper? Det får du lära dig inom ekonomisk historia.

Ekonomisk historia har en unik förmåga att ge perspektiv på moderna företeelser i samhällsekonomin genom att visa på långsiktiga samband mellan olika faktorer och visa på paralleller i gångna tider och på andra platser. 

Du studerar världens ekonomi med betoning på utvecklingen under 1800- och 1900-talen. Några centrala frågeställningar som behandlas är:

  • Varför vissa länder blivit rika medan andra förblivit fattiga
  • Vilken roll befolkningsutvecklingen spelar för välstånd och miljöproblem
  • Den ekonomiska tillväxtens sammanhang och mönster i relation till naturresurser och teknisk utveckling
  • Den mänskliga kompetensens utveckling och betydelse på arbetsmarknaden
  • Män och kvinnors olika villkor i ekonomin
  • Invandrares villkor på arbetsmarknaden
  • Hur den ekonomiska teoribildningen förändrats över tiden

När du läser ekonomisk historia får du en bred utbildning och tränas i ifrågasättande, vetenskapligt arbete och i att for­mulera dina insikter – färdigheter som lämpar sig väl för att arbeta med utredning och information.

Liksom andra tidigare studenter kan du exempelvis arbeta som handläggare på statliga verk, marknadsanalytiker, akade­miker, journalist, lärare och arkivarie.

Sök bland program och kurser på lu.se