Praktik genom VFU-kurser

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

För att du ska få högskolepoäng för din praktik (och därmed även CSN-medel), ska du söka speciella VFU-kurser.

Det är viktigt att du tar dig tid och läser igenom hur du ska göra för att få din praktik poänggivande. Eftersom vi måste stämma av med det företag eller den organisation som du ska genomföra din verksamhetsförlagda utbildning hos så tar processen tid och det är en hel del personer inblandade. Därför är det viktig att du är ute i god och följer alla steg – då har du förutsättning att få de besked du behöver och i tid!

Följande institutioner erbjuder praktikkurser:

Praktik i ekonomisk historia (enbart för programstudenter)

Inom ramen för kandidatprogrammet i Economy and Society kan praktikkursen EOSE13 ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i din examen (30 hp).

Läs mer om EOSE13

Praktik i företagsekonomi (enbart för programstudenter)

Ekonomie kandidatprogrammet:
Inom ramen för Ekonomie kandidatprogrammet kan praktikkursen FEKH01 (15 hp) eller FEKH03 (30 hp) ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i din examen.

Läs mer om FEKH01 15 hp i kursplanen (PDF)

Läs mer om FEKH03 30 hp i kursplanen (PDF)

Ansökan görs genom din programsida i Canvas

International Business – kandidatprogram
Inom ramen för Internernational Business kan praktikkursen IBUH01 (15 hp) eller IBUH03 (30 hp) ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i din examen.

Läs mer om IBUH01 15 hp i kursplanen (PDF)

Läs mer om IBUH03 30 hp i kursplanen (PDF)

Ansökan sker genom din programyta i Canvas

Praktik i handelsrätt

Du kan ansöka om att bli antagen på kursen HARG17 (15 hp) alternativt HARG18 (30 hp).

Kontakta studievägledningen för mer information

Praktik i informatik

Du kan få 15 akademiska högskolepoäng genom att bli antagen till kursen INFC90. Observera att INFC90 inte kan tillgodoräknas i programexamen.

Kontakta studievägledningen för mer information

Praktik i nationalekonomi (enbart för programstudenter)

Politices kandidatprogrammet: praktik om 30 hp kan ingå som del av studierna och inkluderas i examen.

Ekonomie kandidatprogrammet: praktik om antingen 15 hp eller 30 hp kan ingå som del av studierna (endast 15 hp kan ingå i en Ekonomie kandidatexamen enligt utbildningsplanen).

Läs mer på nationalekonomiska institutionens hemsida

Kontakt


För frågor som rör praktikkurser

Företagsekonomiska institutionen
Tomas Nilsson, utbildningsadministratör

tomas.nilsson@fek.lu.se

Nationalekonomiska institutionen
Mårten Wallette, studievägledare

studievagledare@nek.lu.se


För frågor som rör praktikplatser samt Ekonomihögskolans internships

Karriärcenter

Telefon: 046-222 78 09
career@ehl.lu.se


Om du har frågor och funderingar kring karriärval, meriter, din internshipansökan eller liknande, är du välkommen att kontakta Karriärcenter.

Läs mer om Karriärcenter