Studiefinansiering

Forskarutbildning vid Ekonomihögskolan

Enligt högskoleförordningen gäller att universitetet endast får anta dem till forskarutbildning som antingen:

  • anställs som doktorand
  • har extern finansiering som kan säkras under hela utbildningstiden

Det är viktigt att känna till att de olika typerna av finansiering ger dig olika grad av socialt skyddsnät.

Annan form av studiefinansiering prövas i samband med upprättande av individuell studieplan för varje forskarstuderande (HF 9:1). Studiefinansiering skall avse minst halvtid.

Relaterad information

Föreskrifter för forskarutbildningen vid Ekonomihögskolan ger information om bland annat studiefinansiering.