Examina

Ekonomie- eller filosofie kandidatexamen

Det är universitetets examensavdelning som utfärdar ekonomie kandidatexamen, filosofie kandidatexamen, magisterexamen (1 år) samt masterexamen (2 år) - några av de examina som kan vara aktuella för dig som läser program eller kurser på Ekonomihögskolan enligt 2007 års studieordning.

Ekonomie kandidatexamen

Följande gäller för dig som tar ut din examen från och med 1 januari 2017

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi.

Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs samt 15 hp statistik.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till examensbenämningen.

Filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik eller statistik, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science. I examensbeviset anges också huvudområde (Major) i anslutning till examensbenämningen.

Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap,
huvudområde informationssystem

Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap, huvudområde informationssystem, omfattar 180 hp med successiv fördjupning inom Systemvetenskapliga kandidatprogrammet - design av informationssystem, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Information Systems.

Snabbfakta

Utbildning och examina delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på studier på en tidigare nivå.

Examina på grundnivå
Kandidatexamen, 3 år, 180 hp

Examina på avancerad nivå
Magisterexamen, 1 år, 60 hp
Masterexamen, 2 år, 120 hp 

Examina på forskarnivå
Licentiatexamen, 2 år, 120 hp
Doktorsexamen, 4 år, 240 hp