Omvänt mentorskap

En ömsesidig ögonöppnare

Yrkesverksamma (adepter) får träffa studenter (mentorer) med intresse och erfarenhet av hållbarhetsarbete, för att under en termin utbyta erfarenheter och idéer om hållbarhet och hållbar utveckling. Den yrkesverksamma får möjlighet lyssna och inspireras av en ny generations röst, idéer och tankar och samtidigt får värdefull återkoppling på hållbarhetsutmaningar från den egna verksamheten. Studenten får förutom ett utökat professionellt nätverk en inblick i en verksamhet och dess hållbarhetsutmaningar.

 

I would certainly recommend participation in the programme. The world is moving so fast and anyone wanting to stay relevant need to stay in touch with their desire to learn new things and adopt to new realities. I believe participation in the Reversed Mentorship programmme strengthen that mindset.

Karl Orrling, Regional Finance Director at Alfa Laval

Läs mer om det omvända mentorskapet på vår engelska webb. (lusem.lu.se)

Tidigare och nuvarande deltagare

Följande företag har hittills deltagit i det Omvända mentorskapet:

 • Ablemind
 • Alfa Laval
 • Arkitema
 • SEB
 • Stena fastigheter
 • Vega
 • Vinnova

Fyra globala startups från två av UNOPS globala innovationscenter UNOPS GIC Japan i Kobe och UNOPS GIC Sweden på Ideon Science Park i Lund har också deltagit:

 • Magab (Sweden)
 • Non-polluting dyeing project (China)
 • Save Veggy (Sweden)
 • Solar SEED (USA)