Change Maker Future Track

Hållbar utveckling genom verkliga case

Ett icke poänggivande spår som erbjuds utvalda masterstudenter vid Ekonomihögskolan. Praktisk utbildning i en co-creation setting med externa organisationer.

Läs mer om programmet på vår engelska webb.