Samarbeta med våra forskare

Utveckla din verksamhet genom projektet affilierad kompetens

Att samarbeta med forskare på Ekonomihögskolan är ett effektivt sätt att utveckla din verksamhet med erkända metoder och teorier. Många av våra forskare har själva varit eller är aktiva inom näringslivet och har erfarenheter av affärs- och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor.

Låt din organisation och medarbetare ta del av projektet Affilierad Kompetens

Affilierad kompetens vid Ekonomihögskolan stärker individer, företag och akademi

En möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare med en nyckelroll eller kärnkompetens inom näringslivet, genom att verka hos oss en period. Medarbetaren behåller sin ursprungliga anställning, men tillbringar minst 20 procent av sin arbetstid till uppdraget vid Ekonomihögskolan, och verkar tillsammans med lärare och forskare inom ett utvalt område. Perioden kan sträcka sig 3–12 månader.

Det övergripande syftet med vistelsen vid Ekonomihögskolan är att individer med spetskompetens inom olika områden ska kunna vidareutveckla sin kompetens till nytta för sig själv, företaget och Ekonomihögskolan. Det blir en form av individuell, behovsstyrd kompetensutveckling som definieras i dialog mellan medarbetaren, företaget och Ekonomihögskolan.

Målet med denna satsning är att utveckla och förstärka relationerna med enskilda företag och organisationer, vilket i sin tur kan leda till nya relevanta och värdefulla projekt och samarbeten. Konceptet är testat i en förstudie vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och erfarenheterna därifrån har varit mycket positiva från alla parter.

Är du och din organisation intresserade av att veta mer om detta koncept? Kontakta Andreas Inghammar, prorektor vid Ekonomihögskolan med ansvar för samverkan.

 

Annan typ av samarbete

Vill du samarbeta med Ekonomihögskolan på något annat sätt? Kontakta oss via info@ehl.lu.se så lotsar vi dig rätt inom organisationen.

Kontakt

Andreas Inghammar
Prorektor vid Ekonomihögskolan andreas.inghammar@ehl.lu.se

Vi kan bidra med forskningsbaserad kunskap och erfarenheter inom bland annat:

  • Strategi och ledarskap
  • CSR och hållbar tillväxt
  • Kommunal ekonomi och styrning
  • Entreprenörskap och intraprenörskap
  • Finans och redovisning
  • Marknadsföring, varumärken och konsumtionstrender
  • Affärssystem
  • Innovation och organisatorisk förnyelse