Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Det livslånga lärandet

Ekonomihögskolan har en lång tradition med att utveckla olika varianter av livslångt lärande. Under senare år har intresset ökat för att återvända till universitetet efter avslutad utbildning, drivet av den allt högre takten av digitalisering i företag och organisationer.

Ekonomihögskolan erbjuder olika former av vidareutbildning tillsammans med andra inom Lunds universitet, men också utanför.

Skräddarsydda kurser via uppdragsutbildning

Lunds universitets uppdragsutbildningar kompetensutvecklar årligen en stor mängd yrkesverksamma inom skiftande företag, myndigheter och organisationer och erbjuder en ämnesbredd som är unik i Sverige.

Läs mer om vad som erbjuds inom olika utbildningsområden

Öppna kurser

Du kan naturligtvis även välja från Lunds universitets övriga kursutbud. Sista ansökningsdag är 17 april inför höstterminen 2023 och 16 oktober inför vårterminen 2024.

Läs mer på Lunds universitets hemsida