Ekonomihögskolans internships

Ett givande utbyte

Att på ett tidigt stadium knyta kontakt med studenter innebär att lära känna framtidens medarbetare, chefer och ledare. Detta stärker inte bara dig i din roll som arbetsgivare, utan försäkrar även din organisations kompetensbehov på längre sikt.

För Ekonomihögskolans partnerföretag

Ett internship innebär att en student utför ett arbete på ert företag eller organisation under en tidsperiod. Den student ni rekryterar kan bidra med kompetens för att genomföra ett projekt, för att expandera inom en ny bransch, eller att bidra med kunskap om nya företeelser och trender som kanske saknas i ert företag, t ex arbete med sociala medier.

Ett internship är helt enkelt ett effektivt sätt att rekrytera nya medarbetare och sprida kunskap om ert företag som arbetsgivare.

Vad innebär det för ditt företag?

  • Ni måste utse en handledare på ert företag som följer studenten under den period internshipet varar.
  • Internshipet ska vara på heltid under en sammanhängande period på en halv termin (för praktik inrikes) eller en hel termin (för praktik utomlands).
  • Internshipet ska vara kvalificerat och relevant för studentens utbildning och godkännas av studierektor.
  • Ni utformar utlysningen av ert internship tillsammans med Ekonomihögskolans Karriärcenter.
  • Utlysningen sker via Karriärcenters sida i Canvas.

Lön och arvode?

Studenten får högskolepoäng för sitt internship och därmed studiemedel, så det krävs inte att ni som företag betalar någon lön. Högskolepoängen för att genomföra ett internship räknas in som en del av examen.

Tidsperiod

Ett internship kan antingen vara på heltid under en halv termin (15 högskolepoäng), på halvtid under en hel termin (15 högskolepoäng) eller på heltid under en hel termin (30 högskolepoäng) om praktiken utförs i Sverige. 

Internship som är på en halv termin, kan ligga antingen under första eller under andra halvan av terminen.

Om internshipet utförs utomlands kan det antingen vara på heltid under en halv termin (15 högskolepoäng) eller på heltid under en hel termin (30 högskolepoäng).

Kontakt

Stefan Dahlin
Avdelningschef

stefan.dahlin@ehl.lu.se
Telefon: +46 72 701 94 84
Rum: EC2:249

Stefan Dahlin

Kontakt

Stina Vikingson
Career Services

stina.vikingson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 09
Rum: EC1:330