Prefekter och föreståndare

Centrum för ekonomisk demografi
Martin Dribe
martin.dribe@ekh.lu.se
Telefon: 046-222 46 77

Ekonomisk-historiska institutionen
Mats Olsson
mats.olsson@ekh.lu.se
Telefon: 046-222 31 18

Företagsekonomiska institutionen
Niclas Andrén
niclas.andren@fek.lu.se
Telefon: 046-222 95 04

Institutet för livsmedelsekonomisk analys (Agrifoods Economics Centre)
Fredrik Wilhelmsson
fredrik.wilhelmsson@agrifood.lu.se
Telefon: 046-222 07 96

Institutionen för handelsrätt
Jörgen Hettne
jorgen.hettne@har.lu.se
Telefon: 046-222 79 02

Institutionen för informatik
Niklas Holmberg
nicklas.holmberg@ics.lu.se
Telefon: 046-222 80 29

Nationalekonomiska institutionen
Joakim Gullstrand
joakim.gullstrand@nek.lu.se
Telefon: 046-222 93 97

Statistiska institutionen
Krzysztof Podgórski
krzysztof.podgorski@stat.lu.se
Telefon: 046-222 31 23