Utbildningskollegiet

Utbildningskollegiet ska bereda ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen vad gäller frågor som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå. En viktig uppgift för utbildningskollegiet är att kontinuerligt följa upp och säkerställa att områdets arbete med kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och utvärdering bedrivs på ett systematiskt och väl fungerande sätt. Utbildningskollegiet förväntas även följa upp att strategiskt viktiga områden som internationalisering av utbildning samt pedagogisk utveckling (inklusive högskolepedagogik) hanteras på ett professionellt sätt.

Utbildningskollegiet består av Ekonomihögskolans studierektorer för utbildning på grund- och avancerad nivå, programansvariga för program på grundnivå samt en studeranderepresentant. Ordförande är Vicerektor för utbildning.

Ledamöter 2023

Ordförande
Martin Blom, Vicerektor för utbildning

Studierektorer
Tobias Axelsson, Ekonomisk-historiska institutionen
Caroline Hellström, Företagsekonomiska institutionen
Anneli Carlsson, Institutionen för handelsrätt
Björn Svensson, Institutionen för informatik (tillika programchef)
Pontus Hansson, Nationalekonomiska institutionen
Jakob Bergman, Statistiska institutionen

Programchefer
Monika Müller, Kandidatprogrammet i International Business
Hans Knutsson, Ekonomie kandidatprogrammet
Björn Svensson, Systemvetenskapliga kandidatprogrammet
Jaco Zuijderduijn, Kandidatprogrammet i Economy and Society

Academic Skills Services/ASKS
Hanna Glad

Administrativa rutiner och programplaner
Linda Öberg

Ekonomihögskolans bibliotek
Daniel Gunnarsson

Kvalitetssamordnare
Margareta Dackehag

LundaEkonomerna
Hugo Gemzell
Saga Mossberg

Utbildningskommunikation
Linnea Mörth

International office
Ulrika Qvist Mathiesen

Fakultetskoordinator vid Enheten för undervisningsstöd
Karin Bergman

Möten, hösten 2023

10 oktober, kl. 10:15-12:00

13 november, kl. 13:15-16:00

Kontakt

Martin Blom
Docent, universitetslektor, vicedekan, vicerektor ehl

martin.blom@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 96 21, +46 70 858 80 40
Rum: EC2:249

Martin Blom