Kommitté för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Ledamöter 1 juli 2021–31 december 2023

Anna Tegunimataka, Ekonomisk-historiska institutionen, Ordförande
Jakob Bergman, Statistiska institutionen
Anneli Carlsson, Institutionen för handelsrätt
Miranda Kajtazi, Inst. för informatik
Tove Karnerud, Företagsekonomiska institutionen
Jens Rennstam, Företagsekonomiska institutionen
Anders Vilhelmsson, Nationalekonomiska institutionen

Utöver ledamöterna adjungeras följande personer till kommittén:
Emma Carolander, personalsamordnare
Maria Stanfors, prorektor

Vidare har studenterna tre företrädare som utses i den ordning som stadgas i §7 studentkårsförordningen. Personalorganisationerna ges tre företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid kommitténs sammanträden.

Kontakt

Anna Tegunimataka
Biträdande universitetslektor, universitetslektor, docent

anna.tegunimataka@ekh.lu.se
Telefon: +46 46 222 04 98

Anna Tegunimataka