Forskarutbildningskollegiet

Forskarutbildningskollegiet har under fakultetsstyrelsen ett övergripande ansvar för utbildningen på forskarnivå. Detta innebär bland annat att kollegiet kontinuerligt ska säkerställa att utbildningen är effektiv och ändamålsenlig, samt att lagar, förordningar och andra regler efterlevs med avseende på forskarutbildningen. Vidare ansvarar nämnden för kontinuerlig kvalitetsutveckling av utbildningen på forskarnivå.

Forskarutbildningskollegiet består av Ekonomihögskolans studierektorer för forskarutbildning samt upp till tre doktorandrepresentanter. Ordförande i forskarutbildningskollegiet är prorektor för forskning och forskarutbildning.

Ledamöter

Ordförande
Maria Stanfors, prorektor Ekonomihögskolan

Studierektorer för forskarutbildning
Ellen Hillbom, Ekonomisk-historiska institutionen
Merle Jacob, Företagsekonomiska institutionen
Annamaria Westregård, Institutionen för handelsrätt
Christina Keller, Institutionen för informatik
Erik Wengström, Nationalekonomiska institutionen
Jonas Wallin, Statistiska institutionen

Studeranderepresentanter
Johanne Arnfred, Ekonomisk-historiska institutionen
Louise Cormack, Ekonomisk-historiska institutionen
David Sandberg, Nationalekonomiska institutionen

Kontakt

Charlina Lunvald
Forskarutbildningskoordinator

charlina.lunvald@fek.lu.se
Tel. +46 46 222 41 73