Rådgivande kommittén

Senior Corporate Advisory Board

Rådgivande kommittén utgör ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning. Rådgivande kommittén bistår Ekonomihögskolans ledning med stöd i strategiska frågor. Ledamöter utses av Ekonomihögskolans rektor.

Ekonomihögskolans rådgivande kommitté 2023


Medlemmar

Lars Ljungälv, Kommitténs ordförande

John Abrahamson

Eva Carlsvi

Anders Dahlvig

Gunilla Fransson

Jens Henriksson

Pia Kinhult

Kerstin Lindell

Jenny Lindén Urnes

Ebba Ljungerud

Stephan Müchler

Peter Nilsson

Dan Olofsson

Jan Sturesson

Johan Torgeby

Håkan Winberg

Hedersmedlemmar


Fredrik Arp

Lennart Nilsson

Jan Söderberg