Ledning och organisation

Ekonomihögskolan är en fakultet inom Lunds universitet. Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Styrelsen har det samlade ansvaret och tillsammans med ledningen drar man upp riktlinjer för Ekonomihögskolans verksamhet och driver det strategiska utvecklingsarbetet.

Verksamheten leds av rektor Mats Benner, prorektor Maria Stanfors, vicerektor Ulf Johansson, vicerektor Martin Blom samt kanslichef Alf Rosenbäck.

Som stöd för ledningens strategiska arbete finns en rådgivande kommitté som består av representanter från näringsliv och offentlig förvaltning samt forskare vid Ekonomihögskolan.

Verksamheten är organiserad i ämnesinstitutioner, forskningscentrum, stiftelser bibliotek och kansli.

Holger Crafoords Ekonomicentrum

Holger Crafoords Ekonomicentrum utgör hemvisten för skolans studenter, forskare och övrig personal tillsammans med Ideon Alfa 1, och har tillkommit genom donationer från Crafoordska stiftelsen i Lund.

Strategisk plan 2022-2025

Ekonomihögskolan formar sitt arbete efter vår strategiska plan. Se planen här (engelska)