Att arbeta på Ekonomihögskolan

Fördelar med att arbeta hos oss

Som medarbetare är du en av våra absolut viktigaste resurser för att vi ska nå vårt mål att vara en ekonomihögskola i världsklass.

De kunskaper och erfarenheter var och en har med sig till Ekonomihögskolan är självfallet mycket värdefulla för vår verksamhet, men vi satsar också på att ge våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling.

Internationellt ackrediterad

Fakulteter och utbildningar vid Lunds universitet utvärderas nationellt inom ramen för Lunds universitets egna långsiktiga kvalitetsarbete - EQ11 - och av Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Ekonomihögskolan är den enda fakulteten inom Lunds universitet som genomgår en internationell utvärdering, med påföljande ackreditering, av sin verksamhet, genom EQUIS, AACSB och AMBA. En viktig del i detta arbete är ett aktivt internationellt kompetensutbyte. Vi ser positivt på att våra anställda provar på att arbeta i andra länder under sin tid hos Ekonomihögskolan.

Ekonomihögskolan är i internationella sammanhang mera känt som LUSEM, Lund University School of Economics and Management.

Statlig myndighet

Lunds universitet och Ekonomihögskolan är en statlig myndighet. Det är lätt att glömma bort i det dagliga arbetet, i en organisation som förvisso styrs av lagar, förordningar och regler, men samtidigt har en alldeles särskild frihet enligt Högskoleförordningen.

Vi måste förhålla oss till offentlighetsprincipen, lagar om jäv, bisysslor med mera, men är samtidigt fria att inrikta vår verksamhet efter de behov och möjligheter vi ser. Formerna för verksamheten är reglerade, men verksamhetens inriktning styr vi utifrån forskning och innovation.  

Samarbete med näringslivet

Vi har många samarbetspartners i näringslivet. Samarbetena ser olika ut, med allt från partnerskap och forskningssamarbeten till gästföreläsare med dagsfärska erfarenheter från världen utanför forskningen.  Vår styrelseordförande är väl förankrad i näringlivet, och det är också vår Rådgivande kommitté, ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning.