Ekonomihögskolans hedersdoktorer

Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid, där universitetets fakulteter belönar och hedrar dem som under året avlagt doktorsexamen. Vid samma tillfälle hyllas andra framstående personer som utses till hedersdoktorer. De nya doktorerna hedras med de yttre tecknen på doktorsvärdigheten: diplom, ring, hatt eller lagerkrans – lärdomens insignier.

Hedersdoktorer genom åren

Martha Bailey, 2024
Anna Breman, 2024
Anne McCants, 2023
Helga Nowotny, 2023
Jens Henriksson, 2022
Eric M. Runesson, 2021
Steven Ruggles, 2020
Tom Hedelius, 2020
Anders Dahlvig, 2019
Irvine Lapsley, 2019
Annika Winsth, 2018
Dorothy Elliott Leidner, 2018
Cristina Stenbeck, 2017
Christopher Humphrey, 2017
Eva Liljeblom, 2016
Peter Nilsson, 2016
Jenny Lindén Urnes, 2015
James Vaupel, 2015
Alvin E. Roth, 2014
John-Christopher Spender, 2014
John Abrahamson, 2013
Victor Nee, 2013
Hugh Willmott, 2012
Charles Schewe, 2012
Sten K. Johnson, 2012
Claudia Goldin, 2011
Constance E. Bagley, 2011
Edward I. Altman, 2011
Bo Lundgren, 2010
Christian W. Jansson, 2010
Johan A. Knif, 2010
Jan Söderberg, 2009
Barry R. Chiswick, 2009
Robert Scapens, 2009
Inga-Britt Ahlenius, 2008
Peter Lorange, 2008
Clas Wihlborg, 2008
John Dunning, 2007
Ben J.M. Terra, 2007
Fredrik Arp, 2006
David Hendry, 2006
Jan Wallander, 2006
Robert W. Fogel, 2005
Rolf Färe, 2005
Tuve Johannesson, 2005
Ronald D Lee, 2004
Olof Stenhammar, 2004
Göran Grosskopf, 2003
Hitoshi Hashimoto, 2003
Hans-Emil Pålsson, 2001
Ulf G Lindén, 1999
Richard Easterlin, 1998
Arthur Stonehill, 1998
Jay Barney, 1997
Lennart Nilsson, 1997
Bruno Latour, 1996
Christer Denrell, 1995
Michael Bromwich, 1993
Karl-Erik Sahlberg, 1992
Lars O Andersson, 1990
Nathan Rosenberg, 1990
Henry Mintzberg, 1989
Erik Dahmén, 1988
Margareta Holgersdotter Dahlberg, 1987
Alf Lüning, 1986
Valborg Ryde och Sven Ryde, 1985
Hans Cavalli-Björkman, 1984
C West Churchman, 1983
Ingvar Kamprad, 1983
Axel Leijonhufvud, 1983
Stefan Dedijer, 1982
Hans Rausing, 1979
Frank Harary, 1978
Alan Williams, 1977
Carsten Welinder, 1975
Börje Langefors, 1975
Herbert Simon, 1968

Anders Dahlvig, 2019
Bild på Alvin E. Roth. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
Professor Al Roth, 2014
Professor JC Spender, 2014
Bo Lundgren, 2010
Clas Wihlborg, Inga-Britt Ahlenius och Peter Lorange 2008.