Filmade seminarier

Är administration en profession?

Seminarium/film

Medverkande: Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap, Campus helsingborg, Lunds universitet

Tid: Fredag den 19 maj  2023 kl 14-16

Se seminariet på YouTube

Strategisk analys och strategiskt beslutsfattande i arbetet med Totalförsvaret – ett kommunalt perspekiv

Seminarium/film

Medverkande: Stein Kleppestø, Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tid: Fredag den 28 april kl 14-16

Se seminariet på YouTube

Den lokala demokratins vägval

KEFU-seminarium

Medverkande: Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och ordförande för SNS demokratiråd 2022.

Tid: Torsdagen den 8 december kl 14.00-16.00.

Se seminariet på YouTube

Effekter av mobilt vårdteam i ordinärt boende 
– resultat från två skånska kommuner

KEFU-seminarium

Medverkande:  Mattias Haraldsson, ek dr och Anna Häger Glenngård, docent, båda från Ekonomihögskolan i Lund och KEFU, Elina Opasiak, Hälso- och sjukvårdstrateg, Malmö stad.

Tid: Tisdagen den 6 december kl 14.00-16.00

Se seminariet på YouTube

Inkomster och polarisering på Skånes landsbygd 
och i invandrartäta områden

KEFU-seminarium

Medverkande: Martin Nordin, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Tid: Fredagen den 28 januari 14.00 – 16.00

Se seminariet på YouTube

New public management – en döende svan eller…

KEFU-seminarium

Medverkande: Tom S. Karlsson, filosofie doktor i företagsekonomi och docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han bland annat studerat styrning och management över tid i statsförvaltningen.

Torsdagen den 10 februari 2022 klockan 14.00 – 16.00

Se seminariet på YouTube

Powerpoint-presentation

 

Vilka effekter ger obligatorisk förskoleklass?

KEFU-seminarium

Medverkande: Therese Nilsson, professor, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Therese Nilsson har bland annat studerat hur antalet timmar i förskoleklass påverkar elevers skolresultat och vilka effekter förskoleklassen har på fördelningen av skolresultat inom en kommun jämfört med andra grupper.

Se seminariet på YouTube