Seminarier

 

Uppföljning med fokus på primärvården

Webbinarium

Omställningen till en god och nära vård ställer höga krav på utveckling av primärvården och dess olika kvaliteter. Vilken roll kan en väl fungerande verksamhetsuppföljning ha i detta sammanhang? Hur ser verksamhetscheferna själva på uppföljningen; är den stödjande eller mest kontrollerande? Hur används det nya systemet PrimärvårdsKvalitet och med vilken effekt på verksamhetens kliniska kvalitet? Dessa och andra frågor om uppföljning i primärvården kommer under webinariet att belyses utifrån resultat som tagits fram i ett FORTE-finansierat forskningsprojekt.

Medverkande: Anders Anell, professor, Anna Glenngård, docent, båda Företagsekonomiska institutionen, Lina Maria Ellegård, docent Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet samt Eva Arvidsson, specialist i allmänmedicin, Region Jönköping., 

Tid: Måndagen den 4 december 12.00-13.30

Plats: Webbinarium

Pris: Gratis för alla intresserade

Anmälan

 

Forskning som förändring

Webbinarium

Kan forskning bidra till förändring i en kommunal verksamhet, organisation eller förvaltning? 

På seminariet redovisas olika försök att göra just detta. Lennart Svensson visar på svårigheterna med att skapa nytta av forskning, men också på möjligheter som finns genom att diskutera exempel från regionala samverkansgrupper, forskarskolor, kommundoktorander, högskoleutbildningar, och utvärderingar av projekt. Seminariet är dialogbaserat och utgår gärna från deltagarnas egna erfarenheter, funderingar och planerade satsningar i regionen.

Medverkande: Lennart Svensson, professor, Linköpings universitet

Tid: Torsdagen den 7 december 14.00-16.00

Plats: Webbinarium via Zoom

Pris: Gratis för alla intresserade

Anmälan

Länk för att logga in på seminariet:

 

Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/66473997457

 

 

Seminarier om skolan

 

Ökat statligt ansvar för skolan – bakgrund, analys och betänkande

Seminarium/film

Kan man förstatliga svensk skola? Vad betyder det? Varför skulle man göra det? Och i så fall hur? Vad blir konsekvenserna?

Thomas Persson berättar om utredningen Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53). Sedan frågor och diskussion. Utredaren ger en bild av läget i det svenska skolsystemet, med dess förtjänster och brister, med fokus på grundskolan. Hur klarar systemets aktörer av sina olika uppgifter? 

Thomas resonerar vidare kring utredningens bedömningar om vad stramare nationell styrning av skolsystemet skulle kunna leda till. Även utredningens bedömningar om hur ett förstatligande kan gå till redovisas, liksom konsekvenser ur olika perspektiv.

Robert Wenglén och Matz Nilsson kommenterar utredningens olika förslag.

Medverkande: Thomas Persson, särsklid utredare, Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges skolledarförbund, Robert Wenglén, Lomma kommun

Tid: 1 december 14.00-17.00

Plats: EC3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr

 

Anmälan