KEFU-dagen

KEFU-dagen är ett heldagsseminarium som varje år har ett särskilt tema som belyses ur olika perspektiv av en rad inbjudna talare, både forskare och praktiker. KEFU-dagen är höjdpunkten i KEFU:s seminarieverksamhet med normalt hundratals deltagare från Skånes kommuner och Region Skåne.

KEFU-dagen 2023

Vart är vi på väg?

KEFU-dagen 2023 belyste en fråga som inte har något självklart svar. Liksom Tv-programmets dito så kommer det emellertid då och då ledtrådar, mer eller mindre tydliga, som eventuellt kan påverka riktningen på samhällets färdväg, men att utifrån dessa peka på en tydlig slutdestination är betydligt svårare, och kanske inte heller önskvärt.

Ökad kunskap och förståelse för de olika utvecklingsmönster som pågått en tid, och för de som är i sin linda, förbättrar sannolikt förutsättningarna för att navigera klokare och kanske rentav undvika de värsta känningarna av grunt och stundtals grumligt vatten. Årets KEFU-dag tog fasta på några av dessa ledtrådar och dess implikationer. Alla dagens föreläsningar kan ses via länken nedan.

KEFU-dagen 2023 på YouTube

KEFU-dagen 2022 

Samhällskontrakt under omvandling – nu eller alltid?

 KEFU-dagen 2022 belyste en fråga som berör oss alla, våra relationer till det samhälle vi lever i. Dagligen etableras, pågår eller avslutas miljontals relationer mellan landets invånare och det vi uppfattar som samhället. Vissa tänker vi inte ens på medan andra berör oss i högre utsträckning.

Se de filmade föreläsningarna från KEFU-dagen 2022 på YouTube

KEFU-dagen 2021

Vårt förhållningssätt till omställning, behovet av omställning, om-ställningens uttryck och variationsrikedom var temat för KEFU-dagen 2021. 

 

KEFU-dagen 2019

KEFU-dagen 2019 hade digitalisering och dess effekter som tema. 

KEFU-dagen 2018

KEFU-dagen 2019 fokuserade på demokratins utmaninga

KEFU-dagen 2017

KEFU-dagen 2017 handlade om den kommunala framtiden. 

KEFU-dagen 2016

temat för KEFU-dagen 2016 var migrationen och dess möjligheter på kort och lång sikt.

KEFU-dagen 2015

KEFU-dagen 2015 hade politikens styrning och realisering som tema.