Arbetsrätt

Arbetsrätt - en viktig del av samhällslivet

Den arbetsrättsliga fördjupningen är tänkt att ge en gedigen rättslig grund för dig som vill arbeta med arbetsrätt inom såväl privat som offentlig sektor. Inom denna inriktning får du träning i att nå förhandlingslösningar och i att träffa kollektivavtal. Studenter med arbetsrättsligt fokus är utbildade för att kunna ta sig an en mängd arbeten inom HR-området, t.ex. personalstrateg, personalsamordnare, personalchef och förhandlare inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Fördjupningen innehåller tre olika nivåer. Färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift tränas och fördjupas succesivt på de olika nivåerna och svårighetsgraden ökas efterhand. Fördjupningsalternativet om 90 hp (varav 75 hp är arbetsrätt och 15 hp är personalekonomi) är den mest omfångsrika utbildningen i arbetsrätt i landet.

Fristående kurser på nivå 1-30 hp

Fristående kurser på nivå 31-60 hp

Fristående kurser på nivå 61-90 hp

Kurser för studenter inom HR-programmet