Affärsjuridik

Den affärsjuridiska inriktningen ger en fördjupning inom civilrättens område, särskilt kontraktsrätt, associationsrätt och marknadsrätt. Inriktningen ger juridiska kunskaper som är värdefulla för alla som arbetar med avtalsförhandling, företagsöverlåtelser, finansiering, bolagsstyrning, media och marknadsföring samt att hantera företagets immaterialrätter.

En affärsjuridisk spets på din utbildning öppnar dörren till många intressanta yrken. För studenter med en bred affärsjuridisk profil är arbetsmarknaden väldigt varierande. Gemensamt för många av jobben som studenterna får är att de till stor del är utredande. Många sysslar med juridiska frågor och handläggning och möjliga arbetsgivare är Skatteverket, Tullverket, Hyresgästföreningen, Konsumentverket, UD, Tillväxtverket eller Försäkringskassan. En del arbetar med kontraktsöversyn eller med inköp, export/importfrågor och marknadsfrågor. Studenter med affärsjuridik som inriktning och eventuell kompletterande företagsekonomi, lämpar sig särskilt väl för tjänster i gränslandet mellan ekonomi och juridik, t.ex. arbete som näringslivskoordinator, compliance (regelefterlevnad), upphandling, inköpsansvarig eller tjänst på handelskammare, bank, försäkringsbolag eller revisionsbyråers juridiska avdelningar.

Fristående kurser på nivå 1-30 hp

Fristående kurser på nivå 31-60 hp

Fristående kurser på nivå 61-90 hp