Specialiseringar inom handelsrätt

Handelsrätt som ämne kan delas in i olika specialområden. Du kan specialisera dig inom affärsjuridik, skatterätt och arbetsrätt. Vi erbjuder också kurser av särskilt intresse för blivande revisorer.

Affärsjuridik

Juridiken är en viktig del av affärslivet. Den affärsjuridiska inriktningen ger en fördjupning inom civilrättens område, särskilt kontraktsrätt, associationsrätt och marknadsrätt. Inriktningen ger juridiska kunskaper som är värdefulla för den som arbetar med avtalsförhandling, företagsöverlåtelser, finansiering, bolagsstyrning, media och marknadsföring samt att hantera företagets immaterialrätter. Andra ämnen som du kan läsa är tex dataskyddsjuridik på olika nivåer, skatterätt, förvaltningsrätt, bolagsrätt, fördjupad avtalsrätt, EU-rätt, arbetsrätt, samt immaterialrätt. En affärsjuridisk spets på din utbildning öppnar dörren till många intressanta yrken. Under din utbildning får du vässa din juridiska argumentationsförmåga och träna dig på att använda ett juridiskt språk, bl.a. genom att lösa case-baserade uppgifter och tolka aktuella rättsfall.

Våra kurser inom affärsjuridik

Skatterätt

Skatter har blivit en allt viktigare fråga för både stora och små företag. Den skatterättsliga inriktningen ger en fördjupning inom skatterättens område, särskilt företags- och koncernbeskattning. Inriktningen ger juridiska kunskaper som är relevanta för den som vill bli skattespecialist, revisor, ekonomichef, controller eller arbeta inom Skatteverket. Vi är särskilt starka inom området mervärdesskatt, beskattning av finansiella företag och EU-skatterätt.

Våra kurser inom skatterätt

Arbetsrätt

Företagets personal är en allt viktigare resurs. Den arbetsrättsliga inriktningen ger en fördjupning inom arbetsrättens område, bl.a. medbestämmande i arbetslivet, kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Inriktningen ger kunskaper som är relevanta för den som vill arbeta med personalfrågor inom såväl privat som offentlig sektor. Vi har landets bredaste och djupaste utbildning i arbetsrätt.

Våra kurser inom arbetsrätt