Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 hp

KURSKOD: HARH13

Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs. Kursen vänder sig till studerande, som önskar specialisera sig inom handelsrätt. Den riktar sig också till ekonomer, jurister och andra yrkesverksamma inom näringsliv eller offentlig förvaltning, som arbetar med och vill fördjupa sig i ämnet handelsrätt. Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt.

Schema

HARH13 Schema VT 2024 publiceras närmare kursstart

HARH13 Schema HT 2023 

Kursplan och litteraturlista

HARH13 Kursplan VT 2024

HARH13 Kurslitteratur VT 2024