Beskattning i den digitala eran, 15 hp

Kurskod: HARG29

Kursen omfattar både direkt och indirekt beskattning och innehåller olika skatteblock, vilka presenteras ur perspektivet av utmaningarna till följd av fenomenet "digitalisering" av ekonomin. Dessa skatteblock innehåller i synnerhet internationell och EU-rättslig inkomstbeskattning, EU: s mervärdesskatt, energi och miljöbeskattning, OECD: s arbete relaterat till beskattning av den digitala ekonomin, WTO och beskattning.

I kursen tränas och utvecklas färdigheten och förmågan till rättslig argumentation och problemlösning i muntlig och skriftlig form, samt förmågan att identifiera samband mellan olika skatteområden.

Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska.

 

Kursen läser tillsammans med JUDN23 som ges hos Juridicum.

Schema

HARG29 Schema HT 2022 kommer närmare kursstart

HARG29 Schema HT 2021

Kursplan och litteraturlista

HARG29 Kursplan

HARG29 Kurslitteratur HT 2022

Johan Green
Utbildningsadministratör

johan.green@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 38 25
Rum: EC2-383