Examination

Tentamensinformation

Du är automatiskt anmäld till ordinarie tentamen. Om du ska göra en omtentamen ska du anmäla dig till respektive kursadministratör senast en vecka före tentamen. Information om vem som är kursadministratör för din kurs, hittar du på din kurssida.

För att få tentera måste giltig fotolegitimation visas upp vid tentamenstillfället
(LU-kortet godkänns inte som legitimation).

Utkvittering av tentamen sker vid tentamensgenomgången. Därefter kan utkvittering ske hos kursadministratörerna på institutionen.

Tentamensschema

Nedan hittar du information om aktuella tentamenstillfällen.

Tentaschema september 2023 - januari 2024

Tillåtna hjälpmedel vid skriftlig tentamen i sal

Till skrivplatsen får medföras lagbok och kompletterande lagtext i enlighet med kursanvisningar.

Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska vara avstängd och får inte medföras till skrivplatsen. Sådan utrustning ska förvaras tillsammans med andra personliga tillhörigheter enligt skrivningsvaktens anvisningar.

Fusk och plagiat

Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.