Om institutionen

Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Hit räknas t ex avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. I handelsrätts-utbildningen sätts reglerna in i ett företagsperspektiv och man lär sig att arbeta med regler som strategiska instrument, d v s för att uppnå olika önskvärda lösningar. Detta sätt att arbeta med regler brukar kallas ”Law and Management”.

I dagens komplicerade samhälle, där det finns mängder av regler som kan fungera både som hinder och som olja i maskineriet, är det viktigt i allt kvalificerat beslutsfattande att man känner till reglerna som gäller och att man kan tolka och tillämpa dem på ett riktigt sätt. Juridisk kunskap är idag inte något som bara jurister behöver. Tvärtom måste alla som har ansvarsfulla arbetsuppgifter kunna hantera regler och kunna förhandla och argumentera utifrån det regelverk som omger de affärer man vill göra eller de beslut man skall fatta.

Vare sig man arbetar som VD, personalchef, revisor, internationell förhandlare, kommunal planerare, som egenföretagare eller inom media eller sjukvården, måste man som en komplettering till annan fackkunskap också kunna hantera regler på ett strategiskt och kompetent sätt. Detta lär man sig inom ämnet handelsrätt.

Hitta till oss

Institutionen för handelsrätt är en av sex institutioner vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Vi finns i byggnad EC II, 3:e våningen, Holger Crafoords Ekonomicentrum.