Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU)

Universitetshuset med sfinxerna på taket.

Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU) syftar till att samla och stärka forskningsmiljöer på det affärsjuridiska området som finns inom Lunds universitet och göra dem såväl nationellt som internationellt konkurrenskraftiga. För en framgångsrik forskning inom det affärsjuridiska området är det nödvändigt med ett intensivt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan universitetet och det praktiska rättslivet. ACLU har som en viktig målsättning att främja ett sådant utbyte.

Läs mer om ACLU