Doktorandprojekt

Maryam Akhondipour

Läs mer om Maryams forskning

Henriette Malmström

Utgångspunkten för mitt forskningsprojekt är det som i svensk rätt brukar benämnas som "den ömsesidiga lojalitetsplikten i anställningsförhållandet". Fokusområdet för projektet är  arbetsgivarens lojalitetsplikt.

Läs mer om Henriettes forskning

Jakob Hobér

Min forskning berör fordringsrätten, särskilt överlåtelse och pantsättning av fordringar och skuldebrev. Fokus ligger på en genomgripande undersökning av skuldebrevslagens bestämmelser om överlåtelse och pantsättning av fordringar, särskilt invändnings- och legitimationsrätten.

Läs mer om Jakobs forskning

Christian Schwartz

Min forskning avser skatterätt med inriktining på internationell individbeskattning och särskild fokus på beskattning av tjänsteinkomst vid gränsöverskridande situationer.

Läs mer om Christians forskning