Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management

En miljon kronor i prispengar för framstående och banbrytande forskning och en heldag vikt till populär- och tvärvetenskapliga föreläsningar om ekonomi. Det är resultatet av familjen Jan och Åsa Söderbergs generösa donation till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Priset

Pristagaren ska utses i internationell konkurrens och föreslås i en nomineringsprocess vid Ekonomihögskolan samt utses av en kommitté.

Pristagaren ska vara under 50 år gammal. Personen ska på ett avgörande sätt ha bidragit till forskning och tillämpning inom ekonomi och management. Arbetet ska tydligt ha förnyat forskningen och tillämpningen inom området.

Prissumman är en miljon svenska kronor. Huvuddelen av prissumman, 80 procent, är avsedd för att stödja pristagarens forskning, i första hand för att göra det möjligt för pristagaren att engagera yngre forskare som medarbetare. Resten av prissumman, 20 procent, är avsedd för pristagarens fria disposition.

Pristagare

Professorerna Marianne Bertrand och Nathan Nunn har båda fått priset.

Läs mer om tidigare pristagare

2022 års mottagare är professor Linus Dahlander.

Läs mer om Linus Dahlander

Utdelning

Prisutdelning ska ske i Lund, på Ekonomihögskolan, vid ett arrangemang som innehåller en föreläsning av pristagaren, högtidlig ceremoni samt en populärvetenskapligt orienterad dag. Utdelning sker under tidig vår.

Nästa prisutdelning är planerad till 11 maj 2022 och sker i samband med den tredje Ekonomidagen i Lund.

Ekonomidagen i Lund

I samband med utdelningen av priset är alla intresserade välkomna till en populärvetenskaplig dag med föreläsningar och samtal på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Läs mer om Ekonomidagen 11 maj 2022

Priskommitté

Priskommittén för 2022 års pris är:

  • Maria Stanfors, prorektor och professor, ordförande för kommittén
  • Jan Söderberg, civilekonom, entreprenör och en av prisets instiftare
  • Frédéric Delmar, professor, Emlyon Business School
  • Olof Ejermo, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan
  • Merle Jacob, professor, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan
  • Thomas Kalling, professor, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan
  • Erik Wengström, professor, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Nominering

Nominering kan göras av alla professorer och docenter vid Ekonomihögskolan samt av samtliga ledamöter i priskommittén. Nomineringarna ska innehålla en kort motivering på max en sida och en hänvisning till den nominerades referenser. Samtliga professorer och docenter vid Ekonomihögskolan har fått upprepade inbjudningar till att delta i nomineringsprocessen inför 2022 års prisutdelning.

Föreläsning med 2022 års pristagare

Jan & Åsa Söderberg.

Om donationen

Jan och Åsa Söderberg med familj donerade under 2018 tre miljoner kronor till Ekonomihögskolan för att instifta ett nytt ekonomipris och hålla populärvetenskapliga föreläsningar om ekonomi i samband med detta.

”Vi har under flera år stöttat Ekonomihögskolan på olika sätt. Vi hoppas att ekonomipriset och den efterföljande dagen kan engagera såväl hela skolan med forskare och studenter, som allmänheten. Vi vill på det här sättet också hjälpa till att ytterligare sätta Ekonomihögskolan på den svenska och förhoppningsvis internationella kartan”, sa Jan Söderberg när priset offentliggjordes i slutet av juni 2018.

Ekonomihögskolan ser donationen som en möjlighet att flytta fram positionerna och synas regionalt, nationellt och internationellt. Genom priset kommer en toppkraft i det internationella vetenskapssamhället inom Ekonomihögskolans område att få uppmärksamhet i breda kretsar inom och utanför sitt forskningsområde. Samtidigt gör det att Ekonomihögskolans verksamhet kan uppmärksammas på ett sätt som annars inte är möjligt.