Ekonomihögskolans forskningsområden

Vid Ekonomihögskolan finns många mötesplatser för forskare, doktorander och partnerföretag. Vi bedriver forskning inom ramen för ett stort antal forskningsprogram och spetsområden.

Ekonomihögskolans forskningsområden organiseras bland annat kring våra institutioner och traditionella akademiska ämnesinriktningar som företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik och statistik.

Kvalitet i forskning

Ekonomihögskolan är en av strax över 100 ekonomi- och handelshögskolor runt om i världen som är trippelackrediterade. Ackrediteringarna ges av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten inom området: Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), EFMD Quality Improvement System (EQUIS) samt The Association of MBAs (AMBA).

Det utgör ytterligare en garant för att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet.

Läs mer om våra ackrediteringar och rankningar

Forskarutbildningen bedrivs ofta i institutionernas regi. På Ekonomihögskolan arbetar över 350 forskare och lärare. Här finns omkring 100 forskarstuderande som avlägger omkring 20 disputationer varje år. Vi har världens största institution för ekonomisk historia.

Mer om forskningen