Forskningsgrupper

Ett samarbete över gränserna

Dagens problem är komplexa och för att lösa dem krävs kunskapsdjup, samarbete kring efterforskningar och inte så sällan kombinationen av expertis från flera områden och discipliner. Därför organiserar sig många av våra forskare i grupper eller forskningsmiljöer som ibland går över gränserna för traditionella ämnesindelningar.

Via menyn hittar du presentationer av några av forskningsgrupperna. Det är dock långtifrån något komplett urval av alla forskningsgrupper som är aktiva vid och via Ekonomihögskolan.

Besök gärna Lunds universitets forskningsportal för ytterligare information om pågående forskning vid fakulteten.

Mer information via forskningsportalen

Pågående, aktiva projekt

Samtliga enheter vid Ekonomihögskolan

Aktiva nätverk med koppling till Ekonomihögskolan

Forskningsinfrastruktur via Ekonomihögskolan