Minds over Matters

ekonomihögskolans forskare om samhällsrelevanta ämnen 

Lyssna på Ekonomihögskolans nya podd Minds over Matters med samhällsrelevant forskning, då den är som bäst!

Under våren 2023 lanserade Ekonomihögskolans kommunikationsavdelning en ny forskningspodd. I varje avsnitt möter forskningskommunikatör Peter Kjällkvist en forskare på Ekonomihögskolan som baserat på sin egen kunskap och forskning diskuterar och svarar på frågor. Hitintills har tre avsnitt på olika teman och med tre olika forskare publicerats. Under hösten 2023 kommer fler intressanta avsnitt att spelas in.

Avsnitt 5: Högskolepolitik, forskningspolitik och reformbehov

24 november 2023

Mats Benner är professor i forskningspolitik och rektor vid Ekonomihögskolan. I denna podd ger han en bild av såväl dåtid, som nutid och blickar framåt rörande utbildning, forskning och samverkan. 

– Vi har gått från att vara ett föregångsland i fråga om högskolepolitik och högskolereformer, till att bli mer av ett mellanmjölksland, förklarar Mats Benner i podden. 

Läs mer


Avsnitt 4: Immaterialrätten och AI

17 oktober 2023

Johan Axhamn, är universitetslektor och forskare handelsrätt. Han är särskilt intresserad av hur AI påverkar upphovsrätten och relationen mellan juridiken och tekniken i detta fallet. Existerande verk får användas som träningsdata när man lär upp en AI så länge inte den som har upphovsrätten motsätter sig detta. 

Läs mer


Avsnitt 3: Entreprenörskapets människor

14 juni 2023

Anna Brattström, Docent i företagsekonomi. Om entreprenörskap och människor.

De flesta nya företag skapas av två eller flera människor tillsammans, snarare än av enskilda individer. När man sedan tittar på vilka företag som klarar sig bäst, uppmärksammar Anna Brattström att det är gruppen av människor, teamet, som verkar vara en ännu viktigare framgångsfaktor än själva företagsidén.

Läs mer


Avsnitt 2: Svarta svanar

16 maj 2023

Fredrik NG Andersson, Docent i nationalekonomi. Om begreppet svarta svanar.

Svarta svanar är oförutsedda händelser med långtgående konsekvenser som i efterhand kan ses som självklara eller oundvikliga. Tittar vi på Brexit, pandemin, Rysslands invasion av Ukraina eller ekonomiska kriser så finns det flera experter som pekat ut risker, men det är mycket svårt att förutspå exakt när något kommer inträffa.

Läs mer


Avsnitt 1: Bostadspolitik och hyresregleringar

30 mars 2023

Lars Jonung, Professor emeritus i nationalekonomi. Om hyresregleringarnas bakgrund, effekter och alternativ till dem.

Det finns en skillnad mellan Sverige och våra grannländer där man tagit bort regleringarna, vilket i sin tur fört med sig en högre tillgång på hyresbostäder. Samtidigt kan man få vänta i åratal om man står i bostadskö i Stockholm.

Läs mer

Kontakt

Forskningskommunikatör
Peter Kjällkvist
peter.kjallkvist@ehl.lu.se

Svenska och engelska

Hitintills har Minds over Matters getts på svenska men en del avsnitt framöver kommer att vara engelskspråkiga, dels därför att en stor andel av  Ekonomihögskolans forskare själva är engelskspråkiga och dels för att nå ut till en bredare målgrupp.